Banner

2011. november 11., péntek

Take over control...


Kövesd a MoDev-etGoogle+ -on


Habár a WP7 rengeteg beépített controllal rendelkezik, az egyedi alkalmazások fejlesztésénél jogosan merül
fel az igény egyedi kontrollok készítésére. Ezért gondoltam, hogy az első példakódnál egy ilyen megvalósítását mutatom be.


Cél: Szeretnénk egy UserControl-t, melynek segítségével egy Lista elrendezésű galériát valósíthatunk meg.
Ha nyomva tartjuk az ujjunkat egy képen akkor felnagyítódik.


Ez lesz az eredmény:


 1. Új projekt

  Első lépésben Visual Studio-ban hozzunk létre egy új WP7 projektet. A listában az első Windows
  Phone Application-t válasszuk ki. A kérdésre, hogy milyen verziójú projectet szeretnénk válasszuk az
  OS 7.1 (Mango) opciót.  Ezután rögtön menjünk is át Expression Blend-be hogy létrehozzuk a kontrollunk elrendezését.
  Ezt úgy tehetjük meg, hogy a project főoldalát reprezentáló MainPage.xaml fájlon jobbgomb után
  kiválasztjuk az Open in Expression Blend menüpontot....
 2. Expression Blend, új user control

  Itt ez a látvány fogad minket:


  A kezdőoldalunkat látjuk, melyről gyorsan távolítsuk el a Visual Studio által elhelyezett title és
  contetn panelt. erre azért van szükség, hogy a leendő listánk az egész képernyőt birtokolja.

  Most adjunk hozzá egy új User Controlt az projecthez. Ezt a File/New Item menüpont alatt tehetjük
   meg. Itt válasszuk a Usercontrolt, majd adjunk a StretchingImageControl nevet neki.
  Ezután letrejön az új control-unk, egy külön XAML fájban, és legenerálódik hozzá a C# objektum is
  Állítsuk a UserControl méretét auto-ról 480x100-asra, ez ahhoz kell hogy a későbbi skálázás során
  hozzá alklamazkodva nyúljanak a benne lévő elemek.
  Adjunk hozzá egy négyzetet, malynek méretezése automatikus legyen, illetve az alingmentjei mind
  horizontálisan, mind vertikálisan Strech-re legyenek állítva.
  Most adjuk, hozzá a kép címét megjelenítő TextBlock-ot amit a négyzet aljában helyezünk el.

  Ez XAML-ben így fog kinézni:

  <UserControl
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    mc:Ignorable="d"
    x:Class="ExpandingGallery.StretchingImageControl"
    d:DesignWidth="480" Width="480" Height="100">
  
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent">
      <Rectangle Stroke="Black">
        <Rectangle.Fill>
          <ImageBrush Stretch="None"/>
        </Rectangle.Fill>
      </Rectangle>
      <TextBlock Margin="4,0,8,4" TextWrapping="Wrap" Text="TextBlock"FontSize="45.333" 
  
  VerticalAlignment="Bottom" d:LayoutOverrides="Width, HorizontalMargin"
  HorizontalAlignment="Left"/></UserControl>

  Expression Blendben pedig így:

  Fontos, hogy a Rectangle/ImageBrush Stretch property-je None-ra legyen állítva, ennek köszönhetően
  majd csak egy szeletet látunk a képből.
  Ez így nagyon Metrós lesz :)

    
 3. Control animációi:

  A Control megjelenítési állapotait VisualState-ekben tudjuk megadni. Az átmeneteket ezen State-ek
  között fogjuk definiálni, és a képernyőérintés eseményeihez fogjuk hozzárendelni a későbbiekben.

  Elsőnek jöjjön a XAML aztán a magyarázat:

  <UserControl
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" x:Name="userControl"
    mc:Ignorable="d"
    x:Class="ExpandingGallery.StretchingImageControl"
    d:DesignWidth="480" Width="480" Height="100">
  
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent">
      <VisualStateManager.VisualStateGroups>
        <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
          <VisualStateGroup.Transitions>
            <VisualTransition From="Normal" GeneratedDuration="0" To="Pressed">
              <VisualTransition.GeneratedEasingFunction>
                <BackEase EasingMode="EaseIn"/>
              </VisualTransition.GeneratedEasingFunction>
              <Storyboard>
                <DoubleAnimationUsingKeyFrames 
                Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)"
                Storyboard.TargetName="this">
  <EasingDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="100"/> <EasingDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0.5" Value="800"/> </DoubleAnimationUsingKeyFrames> </Storyboard> </VisualTransition> <VisualTransition From="Pressed" GeneratedDuration="0" To="Normal"> <VisualTransition.GeneratedEasingFunction> <BackEase EasingMode="EaseIn"/> </VisualTransition.GeneratedEasingFunction> <Storyboard> <DoubleAnimationUsingKeyFrames
  Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)"
  Storyboard.TargetName="this">
  <EasingDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="800"/> <EasingDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0.5" Value="100"/> </DoubleAnimationUsingKeyFrames> </Storyboard> </VisualTransition> <VisualTransition GeneratedDuration="0"/> </VisualStateGroup.Transitions> <VisualState x:Name="Normal"> <Storyboard/> </VisualState> <VisualState x:Name="Pressed"> <Storyboard> <DoubleAnimation Duration="0" To="800" Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Height)"
  Storyboard.TargetName="this" d:IsOptimized="True"/>
  </Storyboard> </VisualState> </VisualStateGroup> </VisualStateManager.VisualStateGroups> <Rectangle Stroke="Black"> <Rectangle.Fill> <ImageBrush Stretch="None"/> </Rectangle.Fill> </Rectangle> <TextBlock Height="67" Margin="0,33,8,0" TextWrapping="Wrap"
  Text="TextBlock" VerticalAlignment="Top" FontSize="56" d:LayoutOverrides="VerticalAlignment"/>
  </Grid> </UserControl>

  Létrehoztunk egy VisualStateManager-t amiben egy Groupot vettünk fel, itt lettek elhelyezve a Pressed
  és a Normal state közötti animációk (átmenetek). Ez ExpressionBlend GUI-ban nagyon könnyen
  összekattintgatható. Kézzel XAML-ben leírni... nem tanácsos...
 4. Eseménykezelők, és az adatkötés előkészítése a controlunkon...

  Térjünk vissza VisualStudioba és nyissuk meg a StretchingImageControl.xaml.cs -t. Itt hozzá fogunk
  adni új DependencyProperty-ket a controlunk-hoz. Ennek köszönhetően XAML-ben tudunk ezen
  property-kkel dolgozni vagy akár adatkötni.

  Emellett a konstruktorban beállítjuk a kiindulási VisualState-et, ezutén pedig létrehozzuk az
  eseménykezelőket amik az érintés esetén fognak reagálni.


  namespace ExpandingGallery
  {
    public partial class StretchingImageControl : UserControl
    {
      //Creating dep props, for the title and the source path
      public static readonly DependencyProperty TitleProperty =
      DependencyProperty.Register("ImageTitle",
      typeof(string),
      typeof(StretchingImageControl),
      new PropertyMetadata(null));
  
      public static readonly DependencyProperty ImageSourceProperty =
      DependencyProperty.Register("ViewImage",
      typeof(string),
      typeof(StretchingImageControl),
      new PropertyMetadata(null));
  
      public StretchingImageControl()
      {
        // Required to initialize variables
        InitializeComponent();
        VisualStateManager.GoToState(this, "Normal", true);
      }
  
      public string Title
      {
        get { return (string)GetValue(TitleProperty); }
        set { SetValue(TitleProperty, value); }
      }
  
      public string ImageSource
      {
        get { return (string)GetValue(ImageSourceProperty); }
        set { SetValue(ImageSourceProperty, value); }
      }
  
      private void this_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
      {
        VisualStateManager.GoToState(this, "Pressed", true);
      }
  
      private void this_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
      {
        VisualStateManager.GoToState(this, "Normal", true);
      }
  
      private void this_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs e)
      {
        VisualStateManager.GoToState(this, "Normal", true);
      }
    }
  }
  

  Ahhoz hogy meghívódjanak az eseménykezelők, természetesen a XAML-ben is fel kell őket tüntetni.
  Ezt megtesszük a UserControl nyitó tag-ben:

  <UserControl
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    mc:Ignorable="d"
    x:Class="ExpandingGallery.StretchingImageControl"
    d:DesignWidth="480" Width="480" Height="100" 
    x:Name="this" MouseLeave="this_MouseLeave" MouseLeftButtonUp="this_MouseLeftButtonUp" 
  
  MouseLeftButtonDown="this_MouseLeftButtonDown">

  Ezután a Rectangle és a Textbox megfelelő tulajdonságait hozzá kell kötnünk a Control osztály
  propertieihez.


  ...
  <Rectangle Stroke="Black">
        <Rectangle.Fill>
          <ImageBrush Stretch="None" ImageSource="{Binding ViewImage, ElementName=this}"/>
        </Rectangle.Fill>
      </Rectangle>
      <TextBlock Margin="4,0,8,4" TextWrapping="Wrap" Text="{Binding ImageTitle, 
  
  ElementName=this}"
  FontSize="45.333" VerticalAlignment="Bottom" d:LayoutOverrides="Width, HorizontalMargin" HorizontalAlignment="Left"/> ...


 5. MainPage kialakítása, Lista hozzákötése saját adatforráshoz.

  Saját adatforrás - A listánkat egy kollekcióhoz fogjuk kötni, mely két, a mi controlunkhoz illeszkedő
  property-vel rendelkezik. Ehhez először létrehozunk egy osztályt mely az elemhez tartozó adatokat
  tárolja.

   public class GalleryImages
    {
      public string image { get; set; }
      public string ButtonText { get; set; }
    }
  

  Adjunk egy ListBox-ot a MainPage-ünkhöz, mely töltse ki a teljes képernyőt.
  A listBox-hoz adjunk hozzá egy DataTemplate-et mely a kollekció eleminek megjelenítését írja le.
  Itt az oldal elején a névtérhez hozzáadott saját control-unkat illesszük be, és a Title illetve az
  ImageSource property-nek adjuk meg a megfelelő binding értékeket...


  <phone:PhoneApplicationPage 
    .....
    xmlns:local="clr-namespace:ExpandingGallery"
    .....
  
  
    <!--LayoutRoot is the root grid where all page content is placed-->
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="Auto"/>
        <RowDefinition Height="*"/>
      </Grid.RowDefinitions>
  
      <!--TitlePanel contains the name of the application and page title-->
  
      <!--ContentPanel - place additional content here-->
      <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.RowSpan="2">
        <ListBox Name="StretchingGallery" Width="480">
          <ListBox.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
              <local:StretchingImageControl VerticalAlignment="Top" 
  
  Title="{Binding ButtonText}" Height="100" Width="480"
    ImageSource="{Binding image}"/> </DataTemplate> </ListBox.ItemTemplate> </ListBox> </Grid> </Grid> </phone:PhoneApplicationPage>

  Menjünk át a MainPage.xaml.cs-be és hozzuk létre a kollekciót, majd töltsük fel pár elemmel.
  Ezek után kössük rá a ListBox-unk DataSource-ára (A képek amikre hivatkozok, benne vannak a
  letölthető Solution-ben)

  namespace ExpandingGallery
  {
    public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
    {
      ObservableCollection<GalleryImages> ButtonList;
      public MainPage()
      {
        InitializeComponent();
  
        ButtonList = new ObservableCollection<GalleryImages>();
        ButtonList.Add(new GalleryImages { image = "1.jpg", ButtonText = "Excitement" });
        ButtonList.Add(new GalleryImages { image = "2.jpg", ButtonText = "Perfection" });
        ButtonList.Add(new GalleryImages { image = "3.jpg", ButtonText = "Elegance" });
        ButtonList.Add(new GalleryImages { image = "4.jpg", ButtonText = "Randomness" });
        StretchingGallery.ItemsSource = ButtonList;
      }
    }
  }
  

  Ezzel el is készültünk.....

  A kész Solution innen elérhető: